Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Registreret revisor Benny Myllerup Laursen | Myllerup Consult

Bogholderi • Regnskab • Skat • Økonomistyring • IT • Rådgivning

Vi kan tilbyde din virksomhed den løsning du har behov for.

Myllerup Consult er med til og kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres økonomiske resultater.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds vigtige styringsparametre.

Vi klarlægger hvilke informationer, der er vigtige for, at ledelsen kan styre/navigere virksomheden i den ønskede retning.

Opgaverne udføres således, der er fuld dokumentation for de metoder og værktøjer, der opbygges.

Dette sikrer at viden forbliver i virksomheden og giver mulighed for at løfte organisationens kompetenceniveau.

Vor erfaring er, at den hjælp vi yder også giver merværdi for virksomheden.

Vi kan udføre følgende opgaver med dygtige medarbejdere på flere niveauer:

  • Bogholderi

Varetagelse af den samlede administration eller dele heraf - udfører den daglige bogføring, som danner grundlag for de økonomiske beslutninger - vi sikrer et godt beslutningsgrundlag.

Finans, debitor, salgsfakturering, kreditor, omkostning og vareindkøb, lager, produktion, projekt.

Kan foregå på vort netbaserede ERP-system som tilrettes efter dine behov. Mulighed for indscanning af bilag.

Lønadministration på netbaseret lønsystem.

Indrapportering af moms, intrastat, statistikker mm. Styring af andre afgifter.

Likviditetstyring herunder evt. debitorrykning og kreditorstyring.

  • Regnskab

Perioderegnskab/-rapport med eksvis vigtige nøgletal, sammenholdt til budget, opdateret likviditetsbudget. Måned eller kvartal. Afstemt og periodiseret.

Anlægskartotek og fastlæggelse af afskrivningsprincipper

Interne og eksterne årsrapporter.  

  • Skat

Skatteberegning, disponering og planlægning.

  • Økonomistyring

Økonomichef på timebasis

Forretningsgange - effektivisering og rationalisering

Budget med resultat, balance og likviditet, opdelt på måneder eller kvartal . Tilhørende handlingsplan.

Klarlægning af de styringsparametre, der er vigtige for at navigere virksomheden.

Analysere og strukturere ledelsens behov for information.

Drifts- og investeringskalkulationer

Øvrige ad hoc analyser

  • IT

Integrere de ønskede ledelsesrapporteringer i ERP-system

Analysere og udarbejde kravsspecifikation ved nyt ERP-system for afdækning af behov.

Opbygning og implemetering af ERP-system - evt i samarbejde med IT-selskab.

  • Rådgivning

Sparring med ledelse på økonomiske beslutninger

Strategi og forretningsplan

Ansættelse af nye medarbejdere i økonomifunktion

Organisationsændringer

Supervision og coaching af medarbejdere

Tilkøb af virksomheder eller nye forretningsområder

Klargøring for generationsskifte eller salg

Krisehåndtering